Kronolojik süreç Paylaş!

26/01/2010 - Görme ve işitme engelli olduğum bilgisinin yer aldığı sağlık raporu ve sınavda bilgisayar verilmesi talebinin yer aldığı dilekçeyle YGS'ye başvuruldu.
…/…/2010 - Yapılan başvuruya hiçbir yanıt verilmediği için YGS'ye görme engelli öğrenci statüsünde alındım. Çok az sayıda soru elime yazılarak tarafıma aktarıldı.
24/05/2010 - Sağlık durumum gözardı edilerek sınava alındığım ve bu yüzden sınavda başarısız olduğum gerekçesiyle; aynı zamanda sınavda ayrımcılığa maruz kaldığım iddiasına da yer vererek hem YÖK hem de ÖSYM Başkanlığı'na karşı dava açıldı.
25/05/2010 - ÖSYM Başkanı, ÖSYM Yönetim Kurulu, YÖK hakkında TCK 122. maddesi uyarınca yasaklanan ayrımcılık suçunun işlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
…/08/2012 - ÖSYM ve YÖK'e karşı açılan dava sonuçlanarak verilen karar tebliğ edildi. Adayın özel durumu görmezden gelinerek sınava alınması nedeniyle verilen sınav hizmetinin "kusurlu" olduğu kararına varıldı hem ÖSYM hem de YÖK suçlu bulundu.
03/09/2012 - Mahkeme kararı internet oluşumları ve basınla paylaşıldı.
…/09/2013 - YÖK, kararı temyiz ederek Danıştay'a başvurdu. ÖSYM Başkanlığı temyize gitme hakkını kullanmadığı için verilen karar ilgili kurum açısından kesinleşti.
10/01/2013 - Mahkeme kararından sonraki ilk YGS'ye sağlık raporu, bilgisayar istendiğine dair dilekçe verilerek tekrar başvuruldu.
19/02/2013 - Sağlık durumu ve başvuru aşamasında verilen dilekçe görmezden gelinerek sınava alınılması halinde dava açma hakkımın gizli olduğuna dair beyanın bulunduğu belge noter aracılığıyla ihtarname olarak gönderildi.
22/02/2013 - ÖSYM Başkanlığı'ndan telefonla arayan yetkili, sınavda kullanılmak istenen bilgisayar programlarının sınav güvenliğini riske atmadığına dair bir raporun TÜBİTAK veya uluslararası bir kurumdan alınarak 3 iş günü içinde ÖSYM'ye teslim edilmesi gerektiğini bildirdi. (Belgenin 11 Şubat'ta postaya verildiği ancak ÖSYM'de kayıtlı olan adrese gönderilmediği için bana ulaşmadığı anlaşıldı)
25/02/2013 - ÖSYM tarafından istenen belge, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde görevli bir doçent hocamız tarafından imzalandı. Evrakta, basit tedbirler alındığı takdirde bilgisayarların dış ortamlarla olan her türlü ilişkisinin kesilebileceği yazıyordu.
27/02/2013 - ÖSYM'ye ek dilekçe verilerek istenen belge teslim edildi, soruların bilgisayara nasıl aktarılması konusunda detaylı bilgi verildi.
28/02/2013 - ÖSYM'nin, sınav güvenliğine dair bir belgeyi adaydan isteyişi ve belgenin teslim edilişi internet oluşumları ile paylaşıldı.
…/03/2013 - ÖSYM'den arayan bir yetkili, YGS'de sınav esnasında kullanabilmem için bir bilgisayar verileceğini, konuyla ilgili çalışmaları yapmak için bir bilgisayar mühendisinin görevlendirildiğini, görevlinin 22 Mart Cuma günü Ankara'dan Antalya'ya gelerek konuyu yüz yüze görüşüp ön hazırlıkları yapacağı bildirildi.
19/03/2013 - Bilgisayar verileceğine dair telefonla yapılan bildirim resmi bir evrağın fakslanmasıyla tebliğ edildi.
19/03/2013 - YGS'de bilgisayar verileceğine dair yapılan bildirim internet oluşumları ile paylaşıldı.
22/03/2013 - Akdeniz Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Müdürlüğü'nde yapılan görüşme sonucunda sınavda bilgisayar verilmesi kararından vazgeçildi. Gerekçe olarak soruların bilgisayara aktarılmasının sınav güvenliğini riske atacağı bildirildi. Israrla sorulmasına rağmen, verilen dilekçelerde bilgisayarın hangi amaçla istendiği çok açık olmasına rağmen bilgisayarın hangi nedenle verildiği sorusu soruldu. Yanıt alınamadı.
24/03/2013 - 2010 yılındaki sınav hizmetinin kusurlu işletildiği mahkeme tarafından karara bağlanmasına rağmen YGS'ye kör aday statüsünde, okutman ve işaretleyici personel yardımıyla girildi. Kullandığım el alfabesini bilmeyen okutmanın tüm çabasına, alfabeyi kullanmayı hızlıca öğrenmesine rağmen sadece 22 soru harf harf elime yazılarak aktarıldı.
24/03/2013 - ÖSYM'nin verdiği karardan vazgeçişi ve diğer bilgiler bir basın bülteniyle duyuruldu.
03/04/2013 - Bilgisayar verilme fikrinden vazgeçme nedeni, bilgisayarın hangi gerekçeyle verildiği, atanan personelin soru okuma teknikleri konusunda ne tür bir eğitime tabi tutulduğu gibi soruların yer aldığı dilekçe ÖSYM Başkanlığı'na verildi.
04/04/2013 - Mahkeme kararına, yapılan yüz yüze görüşmede çevrede söylenenlerin tarafıma nasıl aktarıldığının bilinmesine rağmen bilgisayar kararından vazgeçilmesi nedeniyle ve diğer adaylara sunulan koşulların verilmediği iddiasıyla ÖSYM Başkanı ve ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
03/05/2013 - Engelli ayrımcılığına dikkat çekmek amacıyla tasarlanan ve 5 gün sürecek olan "Onlara Hayallerini Verin" eyleminin tanıtım iletileri yayınlandı.
06/05/2013 - ÖSYM önünde 5 günlük "Onlara Hayallerini Verin" eylemine başlandı. 1. günde "Ayrımcılığına son verin!" sloganı kullanıldı. Milliyet Gazetesi ile görüşüldü.
07/05/2013 - Eylemin 2. gününde "Çift engellileri tanıyın! Ayrımcılığa son verin!" sloganları kullanıldı. Radikal ve Sabah Gazetesi ile görüşüldü.
08/05/2013 - Eylemin 3. gününde "Soru okutmanlarını eğitin!" ve "Engelli tiplerini tanıyın!" sloganları kullanıldı. Hürriyet Gazetesi ve CNNTÜRK ile görüşüldü.
09/05/2013 - Eylemin 4. gününde "Engelli ayrımcılığına son verin!" sloganı tekrarlandı. A Haber ile görüşüldü.
10/05/2013 - Eylemin 5. gününde "Engelli ayrımcılığına son verin!" sloganı tekrarlandı. Eğitimde Görme Engelliler Derneği ve Engelsiz Erişim Derneği'nin ÖSYM önünde düzenlediği eyleme iştirak edildi.
13/05/2013 - 3 Nisan tarihinde verilen dilekçeye ÖSYM Başkanlığ'nca yanıt verildi. Verilen yanıtta, bu sitenin "Belgeleriyle kronolojik süreç" sayfasından görülebilen "sınavda bilgisayar verilecek" anlamına gelen resmi yazının, aslında bilgisayarın verileceği anlamına gelmediği, gönderilen personelin sadece öngörüşme için yollandığı yazılıydı; soru okutmanlarının nerede eğitildiğyle ilgili soruya yanıt yoktu. sınavda görme ve işitme engelli adaya bilgisayar verilmesinin "kuruluşun temel ilkeleri arasında yer alan FIRSAT EŞİTLİĞİ'ne aykırı olduğu" ifade ediyordu(!)
22/05/2013 - 2013 YGS'de maruz kalınan ayrımcılık uygulaması ve hukuken kabul edilemez sınavın iptali ve sorumlu kurumun tazminat cezasına çarptırılması talebiyle dava açıldı.
13/07/2013 - ÖSYM'nin sakat bireylere ayrımcılık yaptığı iddiasıyla bireysel olmayan, engelli bireyler adına Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayette bulunarak sorunların çözümü için aracılık talep edildi.
10/09/2013 - Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, şikayet ile ilgili ek belge ve dosya talebi karşılandı.
04/12/2013 - Kamu Denetçiliği Kurumu, gönderme kararı ile yapılan şikayet hakkında ÖSYM'den yanıt istedi.
31/01/2014 - ÖSYM Başkanlığı, yapılan şikayete yanıt göndererek özetle sınavlarda ayrımcılık yapılmadığı ve her adaya "eşit" fırsatlar sunduğunu bildirdi.
26/02/2014 - ÖSYM'nin verdiği yanıtın, yapılan uygulamalar ile çeliştiği ve verilen yanıtların tatmin edici olmadığı gerekçesiyle Kamu Denetçiliği'ne sürecin devam etmesi talebiyle başvuruldu.
13/03/2014 - ÖSYM Başkanlığı yolladığı yazıyla, sınav başvurusunda verilen raporda sağır olunduğu yazmasına rağmen soru okutmanı ile sınava alacağını bildirdi.
14/03/2014 - Ek dilekçe verilerek uygulanacak yöntemin mahkeme tarafından kusurlu bulunulduğu hatırlatılarak karardan vazgeçilmemesi halinde dava açılacağı bildirildi.
24/03/2014 - YGS'de bilgisayar verilmediği için görevi ihmal suçu iddiasıyla Ösym Başkanı hakkında suç duyurusu yapıldı.
24/04/2014 - 2014 yılı YGS'de fırsat eşitliğine dayanan bir sınav hizmeti sunulmadığı için İdari Yargı'ya asil başvuru yapılarak üçüncü dava açıldı.
05/05/2014 - Üç hatalık bir uğraştan sonra kayıt altına aldırılan suç duyurusu başvurusuna Ankara Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı verdi.
15/05/2015 - Soru okuyucu ile sınava alınmanın fırsat eşitliğine aykırı olduğuna vurgu yapan örnek dava dilekçesi oluşturularak görmeyen bireylerin takip ettiği e-posta gruplarına yollandı. Dava açmak isteyenlere bilgi verildi.
11/08/2014 - Kamu Denetçiliği Kurumu, "engelliler adına yapılmış olan genel amaçlı" başvuruyu kabul etmesine rağmen ÖSYM'nin yolladığı yanıta yapılan itirazı reddetti. "Genel amaçlı" olduğu için kabul edilen ve ÖSYM'den yanıt talep eden Kurum, yanıta yapılan itirazı "Yargıdaki sorunlar Kamu Denetçiliği'nde görüşülmez," diyerek reddetti. Yapılan başvurunun bireysel olmadığına dair vurgulama görmezden gelinerek dosya karara bağlandı.
05/01/2015 - 2015 ÖSYS kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda, mecburi durumlarda sınav güvenliğini riske atmayacak bir mekanda adaylara bilgisayar verilebileceği anlamın gelen bir maddeye yer verildi.
14/01/2015 - ÖSYM ikinci kez kaybetti. Ankara 16. İdare Mahkemesi, 2013 yılındaki sınava bilgisayar verilmeden soru okuyucu personelle alınmam nedeniyle ÖSYM Başkanlığı'nın hizmet kusuru işlediğine karar verdi.
15/01/2015 - 2015 YGS için başvuru yapıldı.
20/01/2015 - Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 2012 yılında verdiği hizmet kusuru kararında iddia edildiği üzere sorumluluğu olmadığını savunarak temyize başvuran YÖK, temyiz davasını kaybetti. Danıştay kararıyla ilgili olayda YÖK'ün de sorumlu olduğu kesinleşti.
06/02/2015 - ÖSYM Başkanlığı, kılavuzda yaptığı değişiklikle talep edilen hakkı tanımlamış olmasına rağmen Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı temyiz etti. Temyiz dilekçesinde uygulanan sınav taktiğinin fırsat eşitliğine uygun olduğu; sınavda bilgisayar verilmesinin ise fırsat eşitliğini bozacak bir unsur olduğu bilgisine yer verildi.
11/03/2015 - Bilgisayarla sınava giriş başvurusunu kabul ettiğini bildiren ÖSYM'nin gönderdiği iki bilgisayar mühendisi ile sınavda soruların yükleneceği bilgisayar yapılandırıldı.
15/03/2015 - Beş yıllık bir mücadelenin ardından YGS'ye bilgisayar ile girildi. Ancak ÖSYM, ek süre talebini görmezden geldiği için fırsat eşitliğinden uzak bir sınav yaşandı.
20/04/2015 - 2015 YGS'de sınav sorularını okuyacak kadar ek süre verilmeyişinin fırsat eşitliğine aykırı olduğu iddiasıyla asil olarak ÖSYM'ye karşı dördüncü dava açıldı.
26/10/2015 - Fırsat eşitliğinden uzak bir yöntemle uygulanan sınav nedeniyle 2014 yılında asil olarak açılan dava sonuçlandı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, ÖSYM'yi sağlık durumuna uygun sınav taktiği uygulamaması nedeniyle mahkûm etti. Bu kararla, bilgisayarla yapılan ilk sınavdan önce açılan üç davanın üçü de kazanılmış oldu.
03/12/2015 - ÖSYM'ye, sağlık durumu nedeniyle yeterince hızlı okuyamayan ve sağlık raporlarında bu hususa yer verilen adaylara, sınav sorularının tamamını okuyabileceği oranda ek süre verilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması talebiyle başvuru yapıldı.
30/12/2015 - ÖSYM, ek sürenin düzenlenmesi talebiyle yapılan başvuruya, taleple hiçbir alakası olmayan bir yanıt vererek başvuruyu görmezden geldi.
26/02/2016 - Ek sürenin düzenlenmesi talebi ile ilgili ÖSYM'den olumlu bir cevap alınamaması üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruldu. Sunulan dilekçede, başvurunun bireysel menfaat uğruna yapılmadığı, ÖSYM ile şahsım arasında YGS nedeniyle yaşanan hukuki uyuşmazlıkların başvuruyla bir alakası olmadığı ve çözülmesi istenen sorunun ÖSYS, ALES, KPSS gibi kurum tarafından yapılan tüm sınavlar için olduğu vurgulandı.
18/05/2016 - Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurulu, 2013 yılında açılan davanın yerel mahkeme tarafından verilen kararını onadı. Ayrıca Kurul, yerel mahkemenin verdiği ceza oranını aynı hizmet kusurunun ikinci kez işlenmesini göz önünde tutarak ÖSYM'nin aleyhine arttırdı.
27/05/2016 - Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Kurulu, kısa süre içinde 2014 yılında açılıp ÖSYM'nin aleyhinde sonuçlanan dava için yapılan itirazı reddederek yerel mahkeme kararını onadı.
14/06/2016 - ÖSYM Yönetim Kurulu'nun 07.06.2016 aldığı kararla, başvuru dilekçemde yer alan sınav süresinin üç katı süreyle sınava girme talebinin kabul edildiği ve LYS'de uygulanacağı bildirildi.
29/03/2017 - 2015 yılında bilgisayarla sınav hakkı tanınmasına rağmen yeterli oranda ek süre verilmemesi gerekçesiyle asil olarak açılan dava sonuçlandı. Ankara 14. İdare Mahkemesi, sağlık raporlarını görmezden gelen kurumu cezaya mahkûm etti.
19/06/2018 - Yeterli ek süre verilmediği için 2015 yılında açılan davanın temyizi sonuçlandı. Ankara BİM 4. Kurul, ÖSYM'nin itirazını reddederek yerel mahkeme kararını onadı.
30/06/2018 - 8 yıllık bir mücadeleden sonra ÖSYM Başkanlığı'ndan bilgisayar ve sınavdaki soruların tümünü değerlendirecek miktarda ek süre alındı. ÖSYM, 2009 YGS için verilen başvuru dilekçesindeki bütün talepleri karşıladı.

Sayfa: 5/9