Site tasarımı ve kitap kapakları betimlemeleri

"Anne Neden ben?" kapak betimlemesi:


Kitabın sırt kısmı gökyüzü mavisiyle uyumlu olan ama ondan daha koyu bir mavi renkte. Sırtta beyaz renkli ve rahat okunan bir yazı karakteriyle "Anne Neden Ben?" yazıyor. Bunun hemen yanında tasarımda kullanılan ağacın beyaz renkte ve minyatür boyutlarda bir çizimi yer alıyor. Bu çizimden sonra da yine beyaz renkle "Murat Kefeli" yazıyor. Sırtın diğer ucunda da yayınevinin logosu yer alıyor.

Kitabın ön ve arka kapağının zemininde açık mavi bir gökyüzü var. Ön kapaktaki gökyüzü yer yer pamuk gibi bulutlarla döşenmiş. Ön kapakta, dikey sağ yarısı kapağın sol kısmına dayanmış bir ağaç yer alıyor. Ağacın rengi kitap sırtıyla aynı maviden. Başka bir deyişle kitabın sırt kısmı gövdesi geniş bir ağacın ortasını sembolize ediyor.
Ağacın üst kısmındaki dallar seyrek yapraklı olarak çizilmiş. Alt kısmında ise dallar kadar geniş kupkuru kökler var. Ağacın çiziminde "ayna yansıması" fikrinden yola çıkılmış. Aslında ağacın altındaki kökler, üst taraftaki dalların ters izdüşümü; aradaki tek fark, aşağıda olduğu ve yaprak bulunmadığı için ağaç kökü gibi görünüyor olması.
Sigara içen ile sigara içmeyen insanın suratını gösteren bir karikatür vardır: Kâğıdı düz tutarken üst tarafta "sigara içmeyen" yazar ve altında çizimde çok güzel bir kadın resmedilmiştir. Ancak çizim öyle bir yapılmıştır ki kâğıdı baş aşağı çevirirdiğinde bu sefer "sigara içen" yazar ve güzel kadın kırış kırış çirkin bir kadına dönüşür. Kapaktaki ağacın çiziminde de böyle bir görsel oyun oluşturulmaya çalışılmış.
Kitaba düz bakınca güzel yapraklı ve güçlü kökler salmış bir ağaç gözüküyor. Ters çevirince de yapraksız dalları olan ama güzel kısmı kök kısmında kalmış bir ağaç. Yapılan tasarımla kuru köklerden yeniden yeşermiş bir ağaç ile güçlü köklerle kurumuş bir ağaç imgesel olarak anlatılmış.
Kapağın sağ üst köşesinde kitabın sırt kısmında kullanılan mavi rengiyle zemini boyanmış bir kutu içinde "4. Baskı" ifadesi beyaz renkte yazılı.
Kitabın ön kapağında sağ tarafın ortasında, kalın uçlu ve mavi mürekkebe batırılmış bir kalemle yazılmış gibi duran bir fontla, her satıra tek kelime gelecek şekilde "Anne Neden Ben?" yazıyor.
Kapağın sol altında tam köklerin dibine denk gelen kısımda "Murat Kefeli" yazıyor. Yazar adının tam hizasında en sağ alt köşede ise GiTa logosu yer alıyor.

Ön kısmı anlatırken, "Ağacın dikey sağ yarısı kapağın sol kısmına dayanmış," demiştim. Arka kapaktaysa ağacın kalan sol dikey kesiti kapağın sağ kısmına dayanıyor. Ama burada kullanılan kısım arka kapak yazısının okunurluluğunu arttırmak için bir miktar saydamlaştırılmış. Bu da ağacın sol dikey kesitinin beyaz bir bulutun altındaymış gibi gözükmesini sağlıyor.
Arka kapağın sol üst tarafında siyah beyaz olarak Kefeli'nin fotoğrafı yer alıyor. Fotoğrafın hemen yanından arka kapak yazısı başlayarak aşağı doğru uzanıyor. Yazının bittiği yerden yarım serçe parmağı kalınlığı altında zemini mavi renkli olan kutu içinde yazarın sosyal medya ve web iletişim bilgileri yer alıyor. Onun altında kitabın fiyatı; kapağın sağ alt köşesinde GiTa logosu, internet adresi ve kitabın barkod etiketi bulunuyor.

Site tasarımı betimlemesi:


Sayfanın zemininde boş kitap sayfaları serili durumda. Düzensiz olarak serilmiş kağıtlar bulanık bir görünüme sahip. Onların üstündeyse daha net görünümlü ve düz bir şekilde yerleştirilmiş boş bir kağıt bulunuyor. Kağıdın üst sol tarafında benim bir fotoğrafım var. Sağ tarafta ise yataylamasına duran bir tüy kalem bulunuyor. Hafif bir yay çizer gibi duran tüy kalemin sağ kısmı havaya doğru kıvrılmış durumda. Onun yarattığı boşlukta Facebook ve Twitter ikonları yer alıyor.
Tüy kalemin uç kısmı mürekkebe batırılmış izlenimini verecek şekilde boyanmış. Tüyün ucunun çevresinde ise farklı tonlarda, sanki tüy kalemle yazılmış gibi sayfanın üstünde "Anne Neden Ben?" kitabının başlangıcındaki, "her şey kabullenmekle başlar� Bazense reddetmekle" cümlesi yer alıyor.
Fotoğraf ve tüyün alt kısmında da kenarları yanmış, eskitilmiş, solmuş, bir kağıt yer alıyor. Sitede tıklanan menülerin içeriği bu kağıdın üstünde çıkıyor. Site menüsü de sayfanın sağ tarafında.

"Penceremden Gökyüzüne Sarkarken Aşk" kapak betimlemesi:


Kapakta yağmur damlacıklarının olduğu buğulu bir cam yer alıyor. İlistirasyonla çizilen pencerede yağmur damlacıkları oldukça belirgin. Buğulu camın arkasında bir yüz silüeti duruyor; ancak çok silik bir görüntü olduğu için detay gözükmüyor. Sadece duran kişinin bir kadın olduğu anlaşılıyor. Camın alt kısmında buğulu bir yer elle silinmiş gibi duruyor. Kapağın üst tarafaında sarı renkli yumuşak bir yazı karakteriyle "Penceremden Gökyüzüne Sarkarken Aşk" ve hemen altında "Murat Kefeli" yazıyor. Arka kapakta benzer bir dizayna sahip ama burada damlacıklar daha seyrek. Arka kapak yazısı dışında yazarın küçük bir fotoğrafı ve sosyal medya bağlantıları ile barkod ve bandrol alanları yer alıyor.

"Veda balesi" kapak betimleme:


Gece mavisi zemin üstüne yerleştirilmiş tasarımın ön kapağında gümüşten ve kalp şeklinde bir kolye ucu var. Kalpten kolye ucu kitabın en alt kısmında ortada duruyor. Küçük halkasından geçen zincirse sağ üst ve sol üst köşeye doğru uzuyor. Üstte zincirin arasında kalan alanda rahat okunabilen bir yazı karakteriyle "Veda Balesi" ve altında "Murat Kefeli" yazıyor.
Kolye ucunun hemen altında girdap deseni verilmiş daha açık mavi renkli bir birikinti duruyor. Kolyenin ucu bu girdaplı birikintiye girmiş durumda ve sayfanın bazı yerlerine mavi damlacıklar sıçramış olarak çizilmiş. Arka kapak da ön kapakla aynı motifleri içeriyor. Yazarın küçük bir fotoğrafı, sosyal medya ve iletişim adresleri arka kapak yazısının altına yerleştirilmiş durumda. Yazının altında kalan diğer boş alana da barkod etiketi ve fiyat bilgisi konulmuş.